Bach: Cantates

Print Friendly, PDF & Email

En castellano

Les cantates de Johann Sebastian Bach són un dels universos musicals més complexos i rics que conservem. Escrites en la seva majoria per interpretar en el marc de les celebracions litúrgiques de Sant Tomàs de Leipzig, cada cantata és un comentari musical a les lectures bíbliques del dia corresponent. Amb tot, també trobem cantates profanes, per a altres celebracions que tenien lloc en dependències de nobles, el consell municipal o la universitat. Encara que Bach no va escriure cap òpera, les cantates són l’espai en què reflexiona sobre les preocupacions de qualsevol ésser humà que s’aturi, per uns moments, a pensar.

A les cantates de Bach es fon (sense confondre’s) el que és humà amb el que és diví. John Elliot Gardiner, en el seu llibre Music in the castle of Heaven, explica com, per exemple, els ritmes de dansa estan presents en moltes d’aquestes obres, sense renunciar per això a la profunditat i la mirada serena cap al nostre interior. Gardiner detalla a més com els pilars de l’educació de Bach van ser la Religió, via d’aprenentatge del que ara en diríem Humanitats (literatura, pintura, etc) i la Música, com a canal pel qual aprendre Ciències (matemàtiques, lògica, harmonia, física del so). Les cantates, doncs, són per a Bach la màxima expressió del saber humà, on cristal·litzen tota la seva saviesa juntament amb les seves emocions.

L’any 2016 vaig rebre l’encàrrec de coordinar la integral de Cantates de Bach que van impulsar en el seu dia el Palau de la Música Catalana i L’Auditori de Barcelona. El projecte, iniciat pocs anys abans, queda interromput el juny de 2018, però després de fer l’estudi aprofundit de les cantates per a planificar la programació, vaig pensar que el material acumulat bé mereixia tenir alguna sortida de profit i no quedar arraconat en un calaix. Per això, a partir de febrer de 2018 em proposo publicar, cada primer diumenge de mes, el comentari a una cantata de Bach, seguint l’ordre correlatiu del catàleg.

He considerat important reproduir amb cada cantata els textos bíblics a què fa referència, i per entendre’ls millor he optat per llegir els comentaris que els monjos de Poblet publiquen a internet. Ells, com Bach, viuen immersos en la vida religiosa, i per tant em sembla que els seus comentaris són especialment indicats per a llegir les Escriptures amb una mirada el més propera possible a la que podria haver tingut el geni alemany (la seva música, com va dir Widor , està per damunt de les diferències entre les diverses branques del cristianisme).

Per un moment, em vaig plantejar també traduir les cantates, però l’excel·lent treball fet per Saúl Botero (en castellà) i Antoni Sàbat (en català) farien redundant l’esforç, que d’altra banda no milloraria els seus resultats. Els comentaris parteixen de l’escolta i anàlisi personal de les cantates, combinats amb la reflexió serena sobre la música de Bach i les Escriptures a què es refereixen. Enfoco el treball com un mes de convivència amb cada cantata, intentant trobar tantes respostes com sigui possible. Per a això, també em recolzo en els analistes que m’han precedit, com Wolff, Schweitzer, Spitta, Butt… Amb tot, sempre quedaran preguntes per respondre. Aquesta és, precisament, la principal característica de les obres mestres. En qualsevol cas, si en aquesta empresa hi ha algun mèrit, és de Bach. Els errors, meus.

Pep Gorgori

 

Bibliografia:

Nicholas Anderson (1978) Performing Style in Bach Cantatas 1, Early Music 6(1), p. 89-92

Nicholas Anderson, Hermann Abendroth (1978) Performing Style in Bach Cantatas 2: From Ramin to Richter, Early Music 6(3)

Nicholas Anderson (1979) Style in Bach Cantatas, Early Music 7(1), p. 99-102

Eugène Louis Backman, Ernest Classen (2009) Religious dances in the Christian church and in popular medicine, p. 364, Noverre Press, url

Tim Blanning (2007) The pursuit of glory: Europe, 1648-1815, p. 707, Viking

John Butt (2002) Playing with history: the historical approach to musical performance, p. 265, Cambridge University Press, url

John Butt (1994) Music education and the art of performance in the German baroque, p. 237, Cambridge University Press, url

John Butt (2010) Do musical works contain an implied listener? Towards a theory of musical listening, Journal of the Royal Musical Association(135), p. 5-18, pdf

John Butt (2011) Bach's dialogue with modernity: perspectives on the Passions, p. 317, Cambridge University Press, url

Stephen A Crist (1985) Bach's debut at Leipzig Observations on the genesis of Cantatas 75 and 76, Early Music 13(2), p. 212-226

Stephen A Crist (2017) A Compositional Testing Ground: Arias in J. S. Bach’s Weimar Church Cantatas, Understanding Bach 12, p. 9-20, pdf

Laurence Dreyfus (2011) Bach the Subversive(May)

Laurence Dreyfus (1985) The metaphorical soloist. Concerted organ parts in Bach's cantatas, Early Music 13(2), p. 237-247

Laurence Dreyfus (1996) Bach and the patterns of invention, p. 270, Harvard University Press, url

Alfred Dürr (1999) Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach: Entstehung, Überlieferung, Werkeinführung, p. 175, Bärenreiter, url

Alfred Dürr (1999) Johann Sebastian Bach: Die Kantaten, Bärenreiter, url

Walter Frisch (2001) Reger’s Bach and Historicist Modernism, 19th-Century Music 25(2), p. 296-312

Martin Geck, Alfred Mann (2003) System Bach's art of church music and his Leipzig performance forces: contradictions in the system, Early Music 31(4), p. 558-571

Karl Geiringer, Irene Geiringer (1982) Johann Sebastian Bach: la culminación de una era, Altalena, url

Andreas Glöckner, Source Early Music, Performing Bach May (2010) On the performing forces of Johann Sebastian Bach's Leipzig church music, Early Music 38(2), p. 215-222, doi:10.1093/em/caq022

Ruth Hacohen (2009) The Dramaturgy of Religious Emotions in Bach’s Cantatas: Aristotelian Process in Neoplatonic Frames, Understanding Bach(4), p. 33-54, pdf

Wendy Heller (2015) ‘Aus eigener Erfahrung redet’: Bach, Luther, and Mary’s Voice in the Magnificat, BWV 243, Understanding Bach(10), p. 31-69, pdf

Ton Koopman (1996) Recording Bach's Early Cantatas, Early Music 24(4), p. 604-606

Sigiswald Kuijken (2010) A Bach odyssey, Early Music 38(2), p. 263-272, doi:10.1093/em/caq027

Robin A Leaver (1985) Bach and hymnody. The evidence of the Orgelbuichlein, Early Music 13(2), p. 227-236

Robert L Marshall, Robert L Marshall (2000) Toward a Twenty-First-Century Bach Biography, The Musical Quarterly 84(3), p. 497-525

Robert L Marshall (1985) Bach's Orchestre, Early Music 13(2), p. 176-179

Julian Mincham (2009) Relationships between Text and Music in the ‘hybrid’ Recitatives of Bach’s second Leipzig Cantata Cycle, Understanding Bach(4), p. 119-133, pdf

Early Music (1999) Bach's Chorus : Not Again!, Early Music 27(2), p. 350

Joshua Rifkin (2003) Bach's Chorus: some new parts, some new questions, Early Music 31(4), p. 573-580

Joshua Rifkin (1997) Bassoons, violins and voices: a response to Ton Koopman, Early Music 25(2), p. 302-307

Joshua Rifkin (2010) Bach's chorus: against the wall 38(3), p. 437-439, doi:10.1093/em/caq061

Joshua Rifkin (1998) Bach's Chorus : A Neverending Story? 26(2), p. 380-381

Joshua Rifkin (1982) Bach's chorus: a preliminary report, The Musical Times 123(1677), p. 747-754, doi:10.2307/961592

Irmgard Schleitler (2009) Passion and Drama in German Literature, Understanding Bach(4), p. 21-31, pdf

Hans-Joachim Schulze (1985) The French influence in Bach's instrumental music 13(2), p. 180-184

Hans-Joachim Schulze, Daniel R. Melamed () THE PARODY PROCESS IN BACH'S MUSIC: AN OLD PROBLEM RECONSIDERED, Bach 20, p. 7-21, Riemenschneider Bach Institute, url, doi:10.2307/41640315

Albert Schweitzer (1966) J.S. Bach, Dover Publications

Tatiana Shabalina () Recent Discoveries in St Petersburg and their Meaning for the Understanding of Bach's Cantatas, Understanding Bach 4, p. 77-99, pdf

Tatiana Shabalina (2016) Activities around the Composer's Desk: The Roles of Bach and his Copyists in Parody Production, Understanding Bach 11, p. 9-38, pdf

D. H. Shantz (2009) Baroque Piety: Religion, Society and Music in Leipzig, 1650-1750, German History 27(4), p. 604-605, Oxford University Press, url, doi:10.1093/gerhis/ghp071

Peter Smaill (2009) Bach among the Heretics: Inferences from the Cantata Texts, Understanding Bach(4), p. 101-118, pdf

Josep Soler (2004) J.S. Bach: una estructura del dolor, p. 156, Madrid: Fundación Scherzo, url

Philipp Spitta (1992) Johann Sebastian Bach: his work and influence on the music of Germany, 1685-1750, Novello, url

George Stauffer (1985) George Stauffer Bach as reviser of his own keyboard works, Early Music 13(2), p. 185-198

Russell Stinson (1985) J. P. Kellner's copy of Bach's sonatas and partitasnfor violin solo, Early Music 13(2), p. 199-211

Bettina Varwig (2012) Metaphors of Time and Modernity in Bach, The Journal of Musicology 29(2), p. 154-190

Bettina Varwig (2010) Death and Life in J. S. Bach's Cantata "Ich habe genung" (BWV 82), Journal of the Royal Musical Association 135(2), p. 315-356

Bettina Varwig (2008) One More Time: J S Bach and Seventeenth-Century Traditions of Rhetoric, Eighteenth Century Music 5(02), p. 179 - 208, Cambridge University Press, url, doi:10.1017/S1478570608001486

Stijn Vervliet, Bart Van Looy (2010) Bach's chorus revisited: historically informed performance practice as 'bounded creativity', Early Music 38(2), p. 205-213, doi:10.1093/em/caq021

Geoffrey Webber (1996) North German church music in the age of Buxtehude, p. 236, Clarendon Press, url

Peter Williams (2000) Decoding Bach 2: Clouds of Witness, The Musical Times 141(1872), p. 13-15

Peter Williams (2003) The Organ Music of J. S. Bach, Cambridge: Cambridge University Press, url, doi:10.1017/CBO9780511481871

Christoph Wolff (2005) Images of Bach in the Perspective of Basic Research and Interpretative Scholarship, The Journal of Musicology 22(4), p. 503-520

Christoph Wolff, Nicholas Kenyon (1985) Bach from 1985 to 2000, Early Music 13(2), p. 162-164

Christoph Wolff (1985) Bach's Leipzig Chamber Music, Early Music 13(2), p. 165-175

Christoph Wolff (2000) Johann Sebastian Bach: the learned musician, p. 599, W.W. Norton, url

Christoph Wolff (2012) The world of the Bach cantatas: Johann Sebastian Bach's early sacred cantatas, p. 226, Norton, url

Christoph Wolff (1991) Bach: essays on his life and music, p. 461, Harvard University Press, url

Christoph Wolff (2007) Bach’s Music and Newtonian Science: A Composer in Search of the Foundations of his Art, Understanding Bach 2, p. 95-106, pdf